Komunikaty

Komunikat Organizacyjny

Pierwszego Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego do I Grand Prix Polski

Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym - Stepnica 03.09.2023 r.

 

1. Organizatorzy: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego,  UKS Zalew Stepnica.

2. Cel Mistrzostw: - wyłonienie najlepszej Kadetki i najlepszego Kadeta do udziału w I Grand Prix Polski w dniach 06-08.10.2023 r., w Krakowie;                                                                                                                           

- zdobywanie punktów rankingowych do współzawodnictwa sportowego wliczanego  do klasyfikacji indywidualnej (Kadetek i Kadetów) oraz klubowej w PZTS (ZPZTS).

3. Miejsce rozgrywek i termin: 72-112 Stepnica, Hala sportowa SP, ul. B. Krzywoustego 4.  /  03.09.2023 r. /niedziela/ godz.10.00.          

4. Uczestnictwo: prawo startu mają, Kadetki i Kadeci urodzeni w latach 2009-2010.

W turnieju mogą występować również zawodnicy młodsi.

Zawodnicy posiadający prawo gry w I Grand Prix Polski, ze względu na miejsce w Ogólnopolskiej Liście Rankingowej, nie mogą brać udziału w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym do I Grand Prix Polski.

Warunkiem uczestniczenia w turnieju, jest posiadanie aktualnej licencji, na dzień złożenia zgłoszenia do turnieju tj. do dnia 31.08.2023 r., (czwartek) do godz. 24.00.

Warunkiem rozegrania danej konkurencji, jest udział min. 4 zawodników w poszczególnej kategorii.

Kadetki i Kadeci uczestniczący w turnieju, muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie Sędziego głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego. Sędzia główny, dokonywać będzie takiego sprawdzenia.

Składka członkowska za sezon, obowiązkowo ma znajdować się na koncie bankowym ZPZTS, do dnia 01.09.2023 r. do godz. 24.00.

 

ZAŁĄCZNIKI