Decyzja WR nr 1/04/2024 r. w sprawie weryfikacji meczu 455 jako Walkower

Utworzono dnia 20.04.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 NIP 669-22-67-885

E-mail wrd@zpzts.com.pl  75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90

Tel. 602-25-14-58  www.zpzts.com.pl

STS „Czapla” Czaplinek                                                                                                                                            Stargard, 20.04.2024 r.

78-552 Kluczewo

ul. Białego Orła 40

e-mail: s.twarozek@gmail.com

 

Znak pisma: Decyzja nr 1/04/2024

 

Decyzja nr 1/04/2024

 

 

Dot. Nieprzystąpienia drużyny STS „Czapla” Czaplinek do meczu nr 455 w 10 kolejce rozgrywek ligowych IV ligi mężczyzn w sezonie 2023/2024.

W związku z nieprzystąpieniem drużyny STS „Czapla” Czaplinek do meczu nr 455 IV ligi mężczyzn w 10 kolejce rozgrywek, który miał się rozegrać dnia 20.04.2024 r. w Czaplinku pomiędzy STS „Czapla” Czaplinek a AP Technik Świdwin 2 Wydział Rozgrywek [zwany dalej - WR] Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego [zwany dalej ZPZTS] na podstawie pkt 9.6.2 i 9.6.8 Regulaminu Rozgrywek Drużynowych [zwany dalej RRD] ZPZTS na sezon 2023/2024 - weryfikuje ten mecz jako Walkower na korzyść AP Technik Świdwin 2.

W zawiązku z powyższym na podstawie pkt 10.1.4 RRD WR ZPZTS nakłada na STS „Czapla” Czaplinek karę pieniężną w wysokości 300zł (słownie: trzysta złotych) płatną w terminie do 7 dni od dnia wydania niniejszej Decyzji.

Karę należy zapłacić przelewem na konto ZPZTS.

Nr konta do zapłaty 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894.

Od niemniejszej Decyzji na podstawie pkt. 9.4 (zdanie drugie) RRD ZPZTS przysługuje STS „Czapla” Czaplinek odwołanie do Zarządu ZPZTS. Złożenie odwołania nie wstrzymuje ww. terminu płatności kary.

 

Do wiadomości:

  1. Prezes Zarządu ZPZTS
  2. STS „Czapla” Czaplinek

Przewodniczący

WR ZPZTS