Decyzja WR nr 2/04/2024 r. w sprawie weryfikacji meczu 558 jako Walkower

Utworzono dnia 20.04.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 NIP 669-22-67-885

E-mail wrd@zpzts.com.pl  75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90

Tel. 602-25-14-58  www.zpzts.com.pl

 

ENEA ATS PRIME Szczecin                                                                                                                               Stargard, 20.04.2024 r.

71-220 Szczecin

ul. Modra 80

e-mail: kolin_piast_gryfino@wp.pl

 

Znak pisma: Decyzja nr 2/04/2024

 

Decyzja nr 2/04/2024

Dot. Nieprzystąpienia drużyny ENEA ATS PRIME Szczecin do meczu nr 558 w 10 kolejce rozgrywek ligowych V ligi mężczyzn w sezonie 2023/2024.

W związku z nieprzystąpieniem drużyny ENEA ATS PRIME Szczecin do meczu nr 558 V ligi mężczyzn w 10 kolejce rozgrywek, który miał się rozegrać dnia 20.04.2024 r. w Policach pomiędzy UKS Champion Police 2 a ENEA ATS PRIME Szczecin Wydział Rozgrywek [zwany dalej - WR] Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego [zwany dalej ZPZTS] na podstawie pkt 9.6.2 i 9.6.8 Regulaminu Rozgrywek Drużynowych [zwany dalej RRD] ZPZTS na sezon 2023/2024 - weryfikuje ten mecz jako Walkower na korzyść UKS Champion Police 2.

W zawiązku z powyższym na podstawie pkt 10.1.4 RRD WR ZPZTS nakłada na ENEA ATS PRIME Szczecin karę pieniężną w wysokości 300zł (słownie: trzysta złotych) płatną w terminie do 7 dni od dnia wydania niniejszej Decyzji.

Karę należy zapłacić przelewem na konto ZPZTS.

Nr konta do zapłaty 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894.

Od niemniejszej Decyzji na podstawie pkt. 9.4 (zdanie drugie) RRD ZPZTS przysługuje ENEA ATS PRIME Szczecin odwołanie do Zarządu ZPZTS. Złożenie odwołania nie wstrzymuje ww. terminu płatności kary.

 

Do wiadomości:

  1. Prezes Zarządu ZPZTS
  2. ENEA ATS PRIME Szczecin

Przewodniczący

WR ZPZTS