I WTK Skrzatek i Skrzatów - Stepnica 3.12.2023 r.

Utworzono dnia 24.11.2023

Zarząd ZPZTS zaprasza wszystkie skrzatki i skrzatów na 1 WTK Skrzatek i Skrzatów który odbędzie się 03.12.2023 r. w Stepnicy.

Komunikat Organizacyjny

Pierwszego Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego

Skrzatek i Skrzatów w Tenisie Stołowym – Stepnica 03.12.2023 r.

                                            

 1. Organizatorzy:
  1. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego,
  2. UKS Zalew Stepnica.
 2. Cel Turnieju:
  1. Wyłonienie najlepszej Skrzatki i najlepszego Skrzata,
  2. Zdobywanie punktów rankingowych do współzawodnictwa sportowego wliczanego do wojewódzkiej klasyfikacji indywidualnej (Skrzatek i Skrzatów) oraz klubowej w (ZPZTS).
 1. Miejsce rozgrywek i termin:
  1. Miejsce: 72-112 Stepnica, Hala sportowa SP, ul. B. Krzywoustego 4,
  2. Termin: 03.12.2023 r. /niedziela/ godz.1030.
 2. Uczestnictwo:
  1. Prawo startu mają, Skrzatki i Skrzaci urodzeni w roku 2015 lub później.
  2. Warunkiem uczestniczenia w turnieju, jest posiadanie aktualnej licencji zawodniczej oraz opłaconej w ZPZTS składki członkowskiej, na dzień złożenia zgłoszenia do turnieju tj. do dnia 30.11.2023 r., (czwartek) do godz. 2400.
  3. Warunkiem rozegrania danej konkurencji, jest udział min. 4 zawodników                             w poszczególnej kategorii.
  4. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju, muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie Sędziego Głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego. Sędzia główny, dokonywać będzie takiego sprawdzenia.
  5. W przypadku braku właściwego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju.
 3. System rozgrywania:
  1. Turniej odbywa się w konkurencji: gra pojedyncza,
  2. Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrzatek i Skrzatów, rozgrywany jest systemem pucharowym do dwóch porażek o 3. miejsce z tyłu oraz dodatkowo z grami w przedziałach o miejsca,
  3. Sędzia główny w przypadku uczestnictwa w turnieju małej liczby zawodników może zarządzić rozgrywanie dodatkowych meczy o ustalenie miejsc w przedziałach.
  4. Listy startowe gry pojedynczej, tworzy się na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz dopełnienia przez zgłaszających, ustaleń Regulaminowych,
  5. Rozstawienie i losowanie, dokonuje się na podstawie utworzonej listy startowej do turnieju, zgodnie z zajmowanym miejscem w Liście Rankingowej ZPZTS Skrzatek i Skrzatów,
 4. Potwierdzenie udziału w turnieju:
  1. Zgłoszenie do turnieju, przyjmowane jest w nieprzekraczalnym terminie                             tj.: do dnia 30.11.2023 r. (czwartek) do godz. 2400. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: wri@zpzts.com.pl .
  2. Po tym terminie zgłoszenia, nie będą przyjmowane.
  3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest terminowe dokonanie opłaty wpisowej przelewem, na konto bankowe ZPZTS: nr 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 do dnia 30.11.2023 r.
  4. Opłata wpisowa do turnieju jest wykonana prawidłowo, jeśli znajduje się na koncie bankowym ZPZTS lub zostanie przesłane potwierdzenie dokonania przelewu, do dnia 30.11.2023 r., (czwartek) do godz. 24.
 5. Sędziwie turnieju:
  1. Sędzia główny: Karolina Kania,
  2. Zastępca sędziego głównego: Łukasz Pietryga,
  3. Sędziowie liczący: Zawodnik przegrywający pojedynek jest zobowiązany do sędziowania następnego meczu na tym stole, na którym grał.
  4. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć minimum 4 sędziów liczących.
 6. Zasady finansowania:
  1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  2. Organizator UKS Zalew Stepnica otrzyma przelewem na swoje konto kwotę 200zł na zagwarantowania ciągłości turnieju i rozwiązania ewentualnych problemów z sędziowaniem przy stołach.
  3. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
  4. Wpisowe do turnieju: 25,00 zł. (czterdzieści złotych, 00/100 groszy) od uczestnika.
 7. Nagrody:

Nagradzane będą osoby, które zajmą: 1,2,3 miejsce – puchar/statuetka/medal oraz dyplom.

 

                                 

                                 Przewodniczący

                                WRI i WRD ZPZTS

 

ZAŁĄCZNIKI