Kwalifikacje Wojewódzkie do Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym – Stepnica 28.04.2024 r.

Utworzono dnia 22.04.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90   tel. +48 506 66 66 10

e-mail:  wri@zpzts.com.pl  https://www.zpzts.com.pl

        NIP: 669-22-67-885  Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894

 

 

 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny                       21.04.2024 r.

 

Kwalifikacje Wojewódzkie do Drużynowych Mistrzostw Polski

Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym – Stepnica 28.04.2024 r.

 

 1. Organizatorzy:
  1. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego,
  2. UKS Zalew Stepnica.
 2. Cel Turnieju:
  1. Wyłonienie najlepszych drużyn Kadetek i Kadetów w województwie zachodniopomorskim do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów które odbędzie się w dniach 09-12.05.2024r. w Szczawnie-Zdrój,
  2. Zdobywanie punktów rankingowych do współzawodnictwa.
 1. Miejsce rozgrywek i termin:
  1. Miejsce: 72-112 Stepnica, Hala sportowa SP, ul. B. Krzywoustego 4
  2. Termin: 28.04.2024 r. /niedziela/ godz.1000.
 2. Uczestnictwo:
  1. Prawo startu mają Kadetki i Kadeci urodzeni w roku 2009-2010.
  2. W turnieju nie mogą grać zawodnicy młodsi (pkt. 2.1.2 RR PZTS).
  3. Warunkiem uczestniczenia w turnieju, jest posiadanie aktualnej licencji zawodniczej oraz opłaconej w ZPZTS składki członkowskiej, na dzień złożenia zgłoszenia do turnieju tj. do dnia 25.04.2024 r., (czwartek) do godz. 2400.
  4. Warunkiem rozegrania danej konkurencji, jest udział min. 2 drużyn w poszczególnej kategorii.
  5. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju, muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie Sędziego Głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego. Sędzia główny, dokonywać będzie takiego sprawdzenia.
  6. W przypadku braku właściwego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju.
 3. System rozgrywania:
  1. Turniej odbywa się w konkurencji: gra drużynowa,
  2. Kwalifikacje Wojewódzkie do Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów rozgrywane są pucharowo systemem Carbillon Cup (2 na 2) dla Kadetek i Kadetów.

system

1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

Corbillon Cup (2 na 2)

A-X

B-Y

gra podwójna

A-Y

B-X

 

 1. Drużyna składa się z następującej liczby zawodników: od 2 do 4 (Corbillon Cup),
 2. Po przegranym meczu, gra w przedziale miejsc. Każda drużyna powinna rozegrać minimum dwa mecze,
 3. Zmiany: zawodnicy rezerwowi mogą być wprowadzeni od 4. gry. Gra podwójna dowolna,
 4. Awans do Drużynowych Mistrzostw Polski Kadetów uzyskują drużyny Kadetek i Kadetów które zajmą 1 miejsca w tym turnieju.
 5. Sędzia główny w przypadku uczestnictwa w turnieju małej liczby zawodników może zarządzić rozgrywanie dodatkowych meczy o ustalenie miejsc w przedziałach.
 6. Listy startowe, tworzy się na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz dopełnienia przez zgłaszających, ustaleń Regulaminowych,
 7. Rozstawienie i losowanie, dokonuje się na podstawie utworzonej listy startowej do turnieju, zgodnie z zajmowanym miejscem w Listach Rankingowych PZTS Kadetek i Kadetów. Pkt. rankingowe poszczególnych zawodników sumuje się i w taki sposób powstaje ranking drużyny. W przypadku równej liczby pkt. rankingowych o miejscu rankingowym drużyny decyduje najwyżej skwalifikowany zawodnik w drużynie.
 8. W turnieju nie mogą brać udziału drużyny posiadające limit PZTS do DMP Kadetów.
 1. Potwierdzenie udziału w turnieju:
  1. Zgłoszenie do turnieju, przyjmowane jest w nieprzekraczalnym terminie                             do dnia 25.04.2024 r. (czwartek) do godz. 2400. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: wr@zpzts.com.pl .
  2. Po tym terminie zgłoszenia, nie będą przyjmowane.
  3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest terminowe dokonanie opłaty wpisowej przelewem, na konto bankowe ZPZTS: nr 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 do dnia 25.04.2024 r.
  4. Opłata wpisowa do turnieju jest wykonana prawidłowo, jeśli znajduje się na koncie bankowym ZPZTS lub zostanie przesłane potwierdzenie dokonania przelewu, do dnia 25.04.2024 r., (czwartek) do godz. 24.
 2. Sędziwie turnieju:
  1. Sędzia główny: Pietryga Łukasz,
  2. Zastępca sędziego głównego: Bednarski Tomasz,
  3. Sędziowie liczący: Zawodnik przegrywający pojedynek jest zobowiązany do sędziowania następnego meczu na tym stole, na którym grał.
  4. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć minimum 4 sędziów liczących.
 3. Zasady finansowania:
  1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  2. Organizator UKS Zalew Stepnica otrzyma przelewem na swoje konto kwotę 200zł na zagwarantowania ciągłości turnieju i rozwiązania ewentualnych problemów z sędziowaniem przy stołach.
  3. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
  4. Wpisowe do turnieju: 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych, 00/100 groszy) od drużyny.
 4. Nagrody:

Nagradzane będą drużyny, które zajmą: 1,2,3 miejsce – puchar/statuetka/medal oraz dyplom.

                                                      Przewodniczący

                                                           WR ZPZTS