Kwalifikacje Wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym – Stepnica, 28.04.2024 r.

Utworzono dnia 22.04.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90   tel. +48 506 66 66 10

e-mail:  wri@zpzts.com.pl  https://www.zpzts.com.pl

        NIP: 669-22-67-885  Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894

 

 

 

 

21.04.2024 r.

 

Komunikat Organizacyjny

Kwalifikacje Wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski

Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym – Stepnica, 28.04.2024 r.

                                            

 1. Organizatorzy:
  1. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego,
  2. UKS Zalew Stepnica.
 2. Cel Turnieju:
  1. Wyłonienie po 2 najlepszych Kadetek i Kadetów w województwie zachodniopomorskim do udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów które odbędzie się w dniach 09-12.05.2024r. w Szczawnie-Zdrój,
  2. Zdobywanie punktów rankingowych do współzawodnictwa.
 1. Miejsce rozgrywek i termin:
  1. Miejsce: 72-112 Stepnica, Hala sportowa SP, ul. B. Krzywoustego 4,
  2. Termin: 28.04.2024 r. /niedziela/ godz.1000.
 2. Uczestnictwo:
  1. Prawo startu mają Kadetki i Kadeci urodzeni w roku 2009-2010.
  2. W turnieju nie mogą grać zawodnicy młodsi (pkt. 2.1.2 RR PZTS).
  3. Warunkiem uczestniczenia w turnieju, jest posiadanie aktualnej licencji zawodniczej oraz opłaconej w ZPZTS składki członkowskiej, na dzień złożenia zgłoszenia do turnieju tj. do dnia 25.04.2024 r., (czwartek) do godz. 2400.
  4. Warunkiem rozegrania danej konkurencji, jest udział min. 3 zawodników w poszczególnej kategorii.
  5. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju, muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie Sędziego Głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego. Sędzia główny, dokonywać będzie takiego sprawdzenia.
  6. W przypadku braku właściwego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju.
 3. System rozgrywania:
  1. Turniej odbywa się w konkurencji: gra pojedyncza,
  2. Kwalifikacje Wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów rozgrywane są systemem pucharowym do dwóch przegranych pojedynków (nazywanym poniżej turniejem głównym) bez gry o finał i o 3 miejsce (od tyłu). Dwóch najlepszych zawodników z prawej strony oraz dwóch najlepszych zawodników z lewej strony rozgrywają grupowy turniej finałowy o miejsca w całym turnieju z tym, że mecze rozegrane w turnieju głównym są zaliczane do turnieju finałowego. O miejscu w grupie (turnieju finałowym) decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez dwóch zawodników o miejscu decyduje wynik pojedynku bezpośredniego. W przypadku więcej niż dwóch zawodników, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów tworzona jest tabela dodatkowa pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami i o miejscu decydują kolejno stosunek: setów wygranych do przegranych, następnie stosunek piłeczek wygranych do przegranych, a gdy to nie może wyłonić miejsca to o miejscu decyduje losowanie przeprowadzone przez sędziego głównego w obecności zainteresowanych zawodników lub ich opiekunów.  
  3. Awans do IMP Kadetek i Kadetów uzyskuje po 2 najwyżej skwalifikowanych zawodniczek (ków) z każdej kategorii.
  4. Sędzia główny w przypadku uczestnictwa w turnieju małej liczby zawodników może zarządzić rozgrywanie dodatkowych meczy o ustalenie miejsc w przedziałach.
  5. Listy startowe, tworzy się na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz dopełnienia przez zgłaszających, ustaleń Regulaminowych,
  6. Rozstawienie i losowanie, dokonuje się na podstawie utworzonej listy startowej do turnieju, zgodnie z zajmowanym miejscem w Litach Rankingowych PZTS Kadetek i Kadetów. W przypadku równej liczby pkt. rankingowych o miejscu rankingowym zawodnika decyduje losowanie.
  7. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający limit PZTS do IMP Kadetek i Kadetów.
 4. Potwierdzenie udziału w turnieju:
  1. Zgłoszenie do turnieju, przyjmowane jest w nieprzekraczalnym terminie                             do dnia 25.04.2024 r. (czwartek) do godz. 2400. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: wr@zpzts.com.pl .
  2. Po tym terminie zgłoszenia, nie będą przyjmowane.
  3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest terminowe dokonanie opłaty wpisowej przelewem, na konto bankowe ZPZTS: nr 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 do dnia 25.04.2024 r.
  4. Opłata wpisowa do turnieju jest wykonana prawidłowo, jeśli znajduje się na koncie bankowym ZPZTS lub zostanie przesłane potwierdzenie dokonania przelewu, do dnia 25.04.2024 r., (czwartek) do godz. 24.
 5. Sędziwie turnieju:
  1. Sędzia główny: Pietryga Łukasz,
  2. Zastępca sędziego głównego: Bednarski Tomasz,
  3. Sędziowie liczący: Zawodnik przegrywający pojedynek (lub jego opiekun) jest zobowiązany do sędziowania następnego meczu na tym stole, na którym grał.
  4. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć minimum 4 sędziów liczących.
 6. Zasady finansowania:
  1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  2. Organizator UKS Zalew Stepnica otrzyma przelewem na swoje konto kwotę 200zł na zagwarantowania ciągłości turnieju i rozwiązania ewentualnych problemów z sędziowaniem przy stołach.
  3. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
  4. Wpisowe do turnieju: 40,00 zł. (czterdzieści złotych, 00/100 groszy) od zawodnika.
 7. Nagrody:

Nagradzane będą osoby, które zajmą: 1,2,3 miejsce – puchar/statuetka/medal oraz dyplom.

 

                                  Przewodniczący

                                      WR ZPZTS