Otwarte mistrzostwa powiatu pyrzyckiego - Przelewice 1.06.2024 r.

Utworzono dnia 14.05.2024

REGULAMIN
„OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU PYRZYCKIEGO W TENISIE STOŁOWYM” pod patronatem Starosty Pyrzyckiego i Wójta Gminy Przelewice.
I. CEL
1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych. 2. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu. 3. Popularyzacja tenisa stołowego.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.
5. Wyłonienie mistrzów powiatu pyrzyckiego w tenisie stołowym na 2023 rok w poszczególnych kategoriach wiekowych.
II. UCZESTNICTWO
1. W zawodach mogą startować amatorzy oraz zawodnicy zrzeszeni w PZTS, jak również z zagranicy.
2. Obowiązuje strój sportowy: obuwie halowe, koszulki w dowolnym kolorze (poza białym), własne rakietki tenisowe.
3. Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
III. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości”; KRS 0000672537, Przelewice 95A, 74-210 Przelewice, e-mail: przelewicedlaprzyszlosci@wp.pl, tel.: 517 368 265
IV. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu 01 czerwca 2024 r. (sobota), godz.10:00 kategorie młodzieżowe, godz. 15:00 osoby dorosłe - hala sportowa im. Wojciecha Matusiaka w Przelewicach.
V. ZGŁOSZENIA W dniu zawodów - 30 min. przed ich rozpoczęciem, e-mail: przelewicedlaprzyszlosci@wp.pl lub sms tel. 601 685 102 VI. SYSTEM ROZGRYWEK 1. Zawody przeprowadzone będą wyłącznie w grach indywidualnych zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Systemem rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie dostosowany do liczby zgłoszonych uczestników. Decyzję podejmuje organizator.
2. Zawody rozgrywane będą w grupach wiekowych:
- kl. I-III szkoła podstawowa – razem dziewczęta i chłopcy,
- kl. IV-VI szkoła podstawowa – dziewczęta,
- kl. IV-VI szkoła podstawowa – chłopcy,
- kl. VII-VIII szkoła podstawowa – dziewczęta,
- kl. VII-VIII szkoła podstawowa – chłopcy,
- mężczyźni do 40 lat,
- weterani 40 +,
- open kobiet,
- niezrzeszeni (nie posiadający licencji PZTS).
3. W zależności od ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość zmian kat. wiekowych.
4. Zawody rozegrane będą na dziewięciu stołach Butterfly, piłeczkami Butterfly 40+
VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Zdobywcy I, II i III miejsca w kategoriach szkół podstawowych otrzymują puchary i medale.
2. Zdobywcy I, II i III miejsca w kategoriach starszych otrzymują puchary.
3. Zakup pucharów, medali współfinansowany jest z budżetu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.
VIII. SPRAWY FINANSOWE
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, a koszty uczestnictwa jednostki delegujące.
IX. SPRAWY RÓŻNE
1. Wszystkich zawodników obowiązują: aktualne badania lekarskie, zmienne obuwie, strój sportowy i kulturalne zachowanie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów, w drodze dojazdowej i powrotnej oraz rzeczy pozostawione w szatni.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora
4. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
Organizator
Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości”

ZAŁĄCZNIKI