Uchwała nr 02/Z/2024 Zarządu ZPZTS z dnia 23.04.2024 r. w sprawie przyznawania dofinansowania organizatorom baraży ligowych w rozgrywkach 3, 4 i 5 ligi tenisa stołowego organizowanych przez ZPZTS

Utworzono dnia 24.04.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 NIP 669-22-67-885

E-mail zachodniopomorski@pzts.pl  75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90

Tel. 602-25-14-58  www.zpzts.com.pl

Uchwała nr 02/Z/2024 Zarządu ZPZTS z dnia 23.04.2024 r.

(przyjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów)

w sprawie przyznawania dofinansowania organizatorom baraży ligowych w rozgrywkach 3, 4 i 5 ligi tenisa stołowego organizowanych przez ZPZTS

 

§1

Na podstawie §24 pkt 1 litera „d” w związku z §24 pkt 1 litera „i” Statutu ZPZTS uchwala się co następuje:

 

§ 2

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego ustala wysokość dofinansowania dla organizatorów baraży ligowych w rozgrywkach 3, 4 i 5 ligi tenisa stołowego organizowanych przez ZPZTS w wysokości:

  1. Dla organizatora 1 (jednego barażu) z zakresu baraży (tj.: baraż o awans do wyższej ligi, baraż o utrzymanie w lidze oraz baraż o miejsca) – dofinansowanie w wysokości 70zł.
  2. Dla organizatora 2 (dwóch) z zakresu baraży (tj.: baraż o awans do wyższej ligi, baraż o utrzymanie w lidze oraz baraż o miejsca) – dofinansowanie w wysokości 100zł.
  3. Dla organizatora 3 (trzech) z zakresu baraży (tj.: baraż o awans do wyższej ligi, baraż o utrzymanie w lidze oraz baraż o miejsca) – dofinansowanie w wysokości 120zł.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wyniki głosowania:

Imię i nazwisko członka zarządu/prezydium

Funkcja

Za uchwałą

Przeciw uchwale

Wstrzymał się

Iwona Rosik

Prezes Zarządu

TAK

   

Leszek Czajewski

Wiceprezes Zarządu

TAK

   

Mariusz Matejek

Skarbnik

TAK

   

Adam Zarzycki

Członek Zarządu

TAK

   

Łukasz Pietryga

Członek Zarządu

TAK

 

 

Paweł Mazuryk

Członek Zarządu

NIEOBECNY


                                                      Za Zarząd ZPZTS:

Prezes Zarządu ZPZTS       Wiceprezes Zarządu ZPZTS