3 WTK Skrzatek i Skrzatów - Bierzwnik 12.05.2024 r.

Utworzono dnia 04.05.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90   tel. +48 506 66 66 10

e-mail:  wr@zpzts.com.pl  https://www.zpzts.com.pl

        NIP: 669-22-67-885  Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894

zaprasza na: 

III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrzatek i Skrzatów w Tenisie Stołowym który odbędzie się dnia 12.05.2024 r. w Bierzwniku.

 

 

                                                                            Komunikat Organizacyjny                                                   04.05.2024 r.

III Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego

Skrzatek i Skrzatów w Tenisie Stołowym – Bierzwnik, 12.05.2024 r.

 1. Organizatorzy:
  1. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego,
  2. GCSiR Bierzwnik.
 2. Cel Turnieju:
  1. Wyłonienie najlepszej Skrzatki i Skrzata,
  2. Zdobywanie punktów rankingowych do współzawodnictwa sportowego wliczanego do wojewódzkiej klasyfikacji indywidualnej (Skrzatek i Skrzatów) oraz klubowej w ZPZTS.
 1. Miejsce rozgrywek i termin:
  1. Miejsce: 73-240 Bierzwnik, Hala Sportowa, ul. Szkolna 18
  2. Termin: 12.05.2024 r. /niedziela/ godz.1000.
 2. Uczestnictwo:
  1. Prawo startu mają, Skrzatki i Skrzaci urodzeni w roku 2015 albo później.
  2. Warunkiem uczestniczenia w turnieju, jest posiadanie aktualnej licencji zawodniczej oraz opłaconej w ZPZTS składki członkowskiej i opłacenie opłaty wpisowej, na dzień złożenia zgłoszenia do turnieju tj. do dnia 09.05.2024 r., (czwartek) do godz. 2400.
  3. Warunkiem rozegrania danej konkurencji, jest udział min. 4 zawodników                             w poszczególnej kategorii.
  4. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju, muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie Sędziego Głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego. Sędzia główny, dokonywać będzie takiego sprawdzenia.
  5. W przypadku braku właściwego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju.
 3. System rozgrywania:
  1. Turniej odbywa się w konkurencji: gra pojedyncza,
  2. Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Skrzatek i Skrzatów, rozgrywany jest systemem pucharowym do dwóch porażek o 3 miejsce z tyłu oraz dodatkowo z grami w przedziałach o miejsca,
  3. Sędzia główny w przypadku uczestnictwa w turnieju małej liczby zawodników może zarządzić rozgrywanie dodatkowych meczy o ustalenie miejsc w przedziałach.
  4. W przypadki małej liczby zawodników turniej może się odbyć innym systemem np. grupowym, grupowo pucharowym lub innym. O zmianie systemu decyduje Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ZPZTS.
  5. W przypadku dużej liczby zgłoszonych zawodników Sędzia Główny lub Przewodniczący Wydziału Rozgrywek może zadecydować o grze do 2-ch wygranych setów w rozgrywkach od tyły (po pierwszym przegranym pojedynku).
  6. Listy startowe gry pojedynczej, tworzy się na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz dopełnienia przez zgłaszających, ustaleń Regulaminowych,
  7. Rozstawienie i losowanie, dokonuje się na podstawie utworzonej listy startowej do turnieju, zgodnie z zajmowanym miejscem w Wojewódzkiej Liście Rankingowej ZPZTS Skrzatek i Skrzatów.
 4. Potwierdzenie udziału w turnieju:
  1. Zgłoszenie do turnieju, przyjmowane jest w nieprzekraczalnym terminie                              do dnia 09.05.2024 r. (czwartek) do godz. 2400. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: wr@zpzts.com.pl .
  2. Po tym terminie zgłoszenia, nie będą przyjmowane.
  3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest terminowe dokonanie opłaty wpisowej przelewem, na konto bankowe ZPZTS: nr 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 do dnia 09.05.2024 r.
  4. Opłata wpisowa do turnieju jest wykonana prawidłowo, jeśli znajduje się na koncie bankowym ZPZTS lub zostanie przesłane potwierdzenie dokonania przelewu, do dnia 09.05.2024 r., (czwartek) do godz. 24.
 5. Sędziwie turnieju:
  1. Sędzia główny: Marek Kibała
  2. Zastępca sędziego głównego: Włodzimierz Wajda
  3. Sędziowie liczący: Zawodnik (lub jego opiekun) przegrywający pojedynek jest zobowiązany do sędziowania następnego meczu na tym stole, na którym grał.
  4. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć minimum 4 sędziów liczących.
 6. Zasady finansowania:
  1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  2. Organizator Turnieju otrzyma przelewem na swoje konto kwotę 200zł na zagwarantowania ciągłości turnieju i rozwiązania ewentualnych problemów z sędziowaniem przy stołach.
  3. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
  4. Wpisowe do turnieju: 25,00 zł. (dwadzieścia pięć złotych, 00/100 groszy) od uczestnika.
 7. Nagrody:

Nagradzane będą osoby, które zajmą: 1,2,3 miejsce – puchar/statuetka/medal oraz dyplom.

                         

                                 Przewodniczący

                                     WR ZPZTS