IMW Seniorek i Seniorów - Świdwin 19.05.2024 r.

Utworzono dnia 09.05.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90   tel. +48 506 66 66 10

e-mail:  wri@zpzts.com.pl  https://www.zpzts.com.pl

        NIP: 669-22-67-885  Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894

zaprasza na:

Indywidualnych Mistrzostw Województwa

Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym – Świdwin 19.05.2024 r.

09.05.2024 r.

Komunikat Organizacyjny

Indywidualnych Mistrzostw Województwa

Seniorek i Seniorów w Tenisie Stołowym – Świdwin 19.05.2024 r.

                                            

 1. Organizatorzy:
  1. 1. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego,
  2. 2. AP Technik Świdwin.
 2. Cel Turnieju:
  1. 1. Wyłonienie mistrzów województwa zachodniopomorskiego w kategorii seniorek i seniorów na rok 2024 r. w grach indywidualnych, deblowych oraz w grze mieszanej,
  2. 2. Zdobywanie punktów rankingowych do współzawodnictwa sportowego wliczanego do wojewódzkiej klasyfikacji indywidualnej (seniorek i seniorów),
  3. 3. Uzyskanie klas sportowych,
  4. 4. Popularyzacja tenisa stołowego.
 1. Miejsce rozgrywek i termin:
  1. 1. Miejsce: 78-300 Świdwin, Hala Sportowa przy ZSR, ul. Szczecińska 88.
  2. 2. Termin: 19.05.2024 r. /niedziela/ godz.1000.
 2. Uczestnictwo:
  1. 1. Prawo startu mają seniorki i seniorzy urodzeni w roku 2001 albo wcześniej.
  2. 2. W turnieju w kategorii seniorów, mogą występować również zawodnicy młodsi tj.: młodzieżowcy, juniorzy, kadeci bez ograniczeń oraz młodzicy posiadający limit PZTS do następnego turnieju w swojej kategorii.
  3. 3. Warunkiem uczestniczenia w turnieju, jest posiadanie aktualnej licencji zawodniczej oraz opłaconej w ZPZTS składki członkowskiej i opłacenie opłaty wpisowej, na dzień złożenia zgłoszenia do turnieju tj. do dnia 16.05.2024 r., (czwartek) do godz. 2400.
  4. 4. Warunkiem rozegrania danej konkurencji, jest udział min. 4 zawodników w poszczególnej kategorii.
  5. 5. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju, muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie Sędziego Głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego. Sędzia główny, może dokonywać będzie takiego sprawdzenia.
  6. 6. W przypadku braku właściwego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju.
 3. System rozgrywania:
  1. 1. Turniej odbywa się w konkurencji: gra pojedyncza, gra podwójna (debel) i gra mieszana (mikst).
  2. 2. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów, rozgrywane są:
  3. 2.1. W grach singlowych - systemem pucharowym do dwóch porażek o 3 miejsce z tyłu,
  4. 2.2. W grach deblowych – systemem pucharowy (przegrywający odpada z turnieju).
  5. 2.3. W mikstach – systemem pucharowy (przegrywający odpada z turnieju) .
  6. 3. Wszystkie mecze rozgrywane są do 3 (trzech) wygranych setów.
  7. 4. Sędzia główny w przypadku uczestnictwa w turnieju małej liczby zawodników może zarządzić rozgrywanie dodatkowych meczy o ustalenie miejsc w przedziałach.
  8. 5. Listy startowe gry pojedynczej, tworzy się na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz dopełnienia przez zgłaszających, ustaleń Regulaminowych,
  9. 6. Rozstawienie i losowanie, dokonuje się na podstawie utworzonej listy startowej do turnieju:
  10. 6.1. W grach indywidualnych zgodnie z zajmowanym miejscem w Ogólnopolskiej Liście Rankingowej [OLR] PZTS Seniorek i Seniorów po IMP Seniorów. W przypadku równej liczby pkt. rankingowych na OLR PZTS Seniorek i Seniorów o miejscu na liście startowej zadecyduje losowanie.
  11. 6.2. W grach deblowych sumuje się pkt. rankingowe obu zawodników (pary deblowej) i suma ta decyduje o rozstawieniu tej pary.
  12. 6.2.1. W przypadku równej liczby pkt. rankingowych obu zawodników o pozycji na liście startowej zadecyduje losowanie.
  13. 6.2.2. W przypadku równej sumy pkt. rankingowych dwóch lub więcej par deblowych o miejscu na liście startowej decyduje liczba punktów zawodnika z wyższą liczbą punktów.
  14. 6.3. W kategorii gry mieszanej sumuje się pkt. rankingowe zawodnika i zawodniczki (pary mikstowej) i suma ta decyduje o rozstawieniu tej pary.
  15. 6.3.1 W przypadku równej liczby pkt. rankingowych par oraz obu zawodników (mężczyzn) o pozycji na liście startowej zadecyduje losowanie.
  16. 6.3.2. W przypadku równej sumy pkt. rankingowych dwóch lub więcej par mieszanych o miejscu na liście startowej decyduje liczba punktów zawodnika (mężczyzny) z wyższą liczbą punktów.
 4. Klasy Sportowe:
  1. 1. W grach indywidualnych:
  2. 1.1. I Klasa Sportowa za zajęcie 1 m-ca
  3. 1.2. II Klasa Sportowa za zajęcie 2-4 m-ca
  4. 1.3. III Klasa Sportowa za zajęcie miejsca 5-16
 5. Potwierdzenie udziału w turnieju:
  1. 1. Zgłoszenia do turnieju indywidualnego, gier podwójnych (deblowych) oraz mikstów przyjmowane jest w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 16.05.2024 r. (czwartek) do godz. 2400. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: wr@zpzts.com.pl
  2. 2. W grach podwójnych (deblowych) i mieszanych (mikstach) zawodnicy mogą się dobierać z różnych klubów zrzeszonych w ZPZTS.
  3. 3. Po tym terminie zgłoszenia, nie będą przyjmowane.
  4. 4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest terminowe dokonanie opłaty wpisowej przelewem, na konto bankowe ZPZTS: nr 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 do dnia 16.05.2024 r.
  5. 5. Opłata wpisowa do turnieju jest wykonana prawidłowo, jeśli znajduje się na koncie bankowym ZPZTS lub zostanie przesłane potwierdzenie dokonania przelewu, do dnia 16.05.2024 r., (czwartek) do godz. 24.
 6. Sędziwie turnieju:
  1. 1. Sędzia główny: Jokiel Dariusz.
  2. 2. Zastępca sędziego głównego: Gąsiorowski Dariusz.
  3. 3. Sędziowie liczący: Zawodnik przegrywający pojedynek jest zobowiązany do sędziowania następnego meczu na tym stole, na którym grał.
  4. 4. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć minimum 4 sędziów liczących.
 7. Zasady finansowania:
  1. 1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  2. 2. Organizator AP Technik Świdwin otrzyma przelewem na swoje konto kwotę 200zł na zagwarantowania ciągłości turnieju i rozwiązania ewentualnych problemów z sędziowaniem przy stołach.
  3. 3. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
  4. 4. Wpisowe do turnieju: 60,00 zł. (sześćdziesiąt złotych, 00/100 groszy) od uczestnika.
 8. Nagrody:
  1. 1. W kategoriach singlowych kobiet i mężczyzn:
  2. 1.1. za zajęcie 1 miejsce – Puchar, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500zł
  3. 1.2. za zajęcie 2 miejsce – Puchar, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 300zł
  4. 1.3. za zajęcie 3 miejsce – Puchar, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 200zł
  5. 2. W kategoriach deblowych i grze mieszanej (Mikstach):
  6. 2.1. za zajęcie 1 miejsce – Puchar oraz dyplom
  7. 2.2. za zajęcie miejsce – Puchar oraz dyplom
  8. 2.3. za zajęcie  miejsce – Puchar oraz dyplom

 

                                 Przewodniczący

                                     WR ZPZTS