IMW Żaków - Bierzwnik 22.06.2024 r.

Utworzono dnia 17.06.2024

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego

75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90   tel. +48 506 66 66 10

e-mail:  wr@zpzts.com.pl  https://www.zpzts.com.pl

        NIP: 669-22-67-885  Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 

zaprasza na

Indywidualne Mistrzostwa Województwa Żaczek i Żaków które odbędą się 22.06.2024 r. w Bierzwniku

17.06.2024 r.

Komunikat Organizacyjny

Indywidualnych Mistrzostw Województwa

Żaczek i Żaków w Tenisie Stołowym – Bierzwnik 22.06.2024 r.

 1. Organizatorzy:
  1. 1. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego,
  2. 2. GCSiR Bierzwnik.
 2. Cel Turnieju:
  1. 1. Wyłonienie mistrzów województwa zachodniopomorskiego w kategorii Żaków na rok 2024 r. w grach indywidualnych i grach deblowych,
  2. 2. Popularyzacja tenisa stołowego.
 1. Miejsce rozgrywek i termin:
  1. 1. Miejsce: 73-240 Bierzwnik, Hala Sportowa, ul. Szkolna 18.
  2. 2. Termin: 22.06.2024 r. /sobota/ godz.1000.
 2. Uczestnictwo:
  1. 1. Prawo startu mają Żaczki i Żacy urodzeni w roku 2013 - 2014 albo wcześniej.
  2. 2. W turnieju w kategorii Żaków, mogą występować również zawodnicy młodsi.
  3. 3. Warunkiem uczestniczenia w turnieju, jest posiadanie aktualnej licencji zawodniczej oraz opłaconej w ZPZTS składki członkowskiej i opłacenie opłaty wpisowej, na dzień złożenia zgłoszenia do turnieju tj. do dnia 20.05.2024 r., (czwartek) do godz. 2400.
  4. 4. Warunkiem rozegrania danej konkurencji, jest udział min. 4 zawodników w poszczególnej kategorii.
  5. 5. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w turnieju, muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie Sędziego Głównego orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego. Sędzia główny, może dokonywać będzie takiego sprawdzenia.
  6. 6. W przypadku braku właściwego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju.
 3. System rozgrywania:
  1. 1. Turniej odbywa się w konkurencji: gra pojedyncza i gra podwójna
  2. 2. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików, rozgrywane są:
   1. W grach singlowych - systemem pucharowym do dwóch porażek o 3 miejsce z tyłu,
   2. W grach deblowych – systemem pucharowy (przegrywający odpada z turnieju) z grą o 3 miejsce pomiędzy pokonanymi w półfinałach,
  3. 3. Wszystkie mecze rozgrywane są do 3 (trzech) wygranych setów.
  4. 4. Sędzia główny w przypadku uczestnictwa w turnieju małej liczby zawodników może zarządzić rozgrywanie dodatkowych meczy o ustalenie miejsc w przedziałach.
  5. 5. Listy startowe gry pojedynczej, tworzy się na podstawie otrzymanych zgłoszeń oraz dopełnienia przez zgłaszających, ustaleń Regulaminowych,
  6. 6. Rozstawienie i losowanie, dokonuje się na podstawie utworzonej listy startowej do turnieju:
   1. W grach indywidualnych zgodnie z zajmowanym miejscem w Ogólnopolskiej Liście Rankingowej [OLR] PZTS Żaczek i Żaków po IMP Żaków. W przypadku równej liczby pkt. rankingowych na OLR PZTS Żaczek i Żaków o miejscu na liście startowej zadecyduje losowanie.
   2. W grach deblowych sumuje się pkt. rankingowe obu zawodników (pary deblowej) i suma ta decyduje o rozstawieniu tej pary.
    1. W przypadku równej sumy pkt. rankingowych dwóch lub więcej par deblowych o miejscu na liście startowej decyduje liczba punktów zawodnika z wyższą liczbą punktów.
    2. W przypadku równej liczby pkt. rankingowych obu zawodników o pozycji na liście startowej zadecyduje losowanie.
 4. Potwierdzenie udziału w turnieju:
  1. 1. Zgłoszenia do turnieju indywidualnego i gier podwójnych (deblowych) przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20.05.2024 r. (czwartek) do godz. 2400. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: wr@zpzts.com.pl
  2. 2. Po tym terminie zgłoszenia, nie będą przyjmowane.
  3. 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest terminowe dokonanie opłaty wpisowej przelewem, na konto bankowe ZPZTS: nr 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 do dnia 20.06.2024 r.
  4. 4. Opłata wpisowa do turnieju wynosi 40zł (słownie: czterdzieści złotych) i jest wykonana prawidłowo, jeśli znajduje się na koncie bankowym ZPZTS lub zostanie przesłane potwierdzenie dokonania przelewu, do dnia 20.06.2024 r., (czwartek) do godz. 24.
 5. Sędziwie turnieju:
  1. 1. Sędzia główny: Kibała Marek
  2. 2. Zastępca sędziego głównego który poprowadzi dodatkowo obsługę komputerową: Leszek Czajewski.
  3. 3. Sędziowie liczący: Zawodnik przegrywający pojedynek lub jego opiekun jest zobowiązany do sędziowania następnego meczu na tym stole, na którym grał.
  4. 4. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć minimum 4 sędziów liczących.
 6. Zasady finansowania:
  1. 1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
  2. 2. Organizator turnieju otrzyma przelewem na swoje konto kwotę 200zł na zagwarantowania ciągłości turnieju i rozwiązania ewentualnych problemów z sędziowaniem przy stołach.
  3. 3. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
  4. 4. Wpisowe do turnieju: 40,00 zł. (czterdzieści złotych, 00/100 groszy) od uczestnika.
 7. Nagrody.
  1. 1. W kategoriach singlowych Zaczek i Zaków za:
   1. 1 miejsce – Puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa
   2. 2 miejsce – Puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa
   3. 3 miejsce – Puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa
   4. Pula nagród rzeczowych na IMW Żaków – 1.600zł
  2. 2. W kategoriach deblowych za:
   1. 1 miejsce – Puchar oraz dyplom
   2. 2 miejsce – Puchar oraz dyplom
   3. 3 miejsce – Puchar oraz dyplom

                                                 Przewodniczący

                                                       WR ZPZTS