Regulamin rozgrywek ZPZTS

15.04.2023 r. - pkt. 2.7.5. Regulaminu Rozgrywek na sezon 2022/2023 - nieważny na mocy Uchwały nr 04/2023 ZPZTS

 

ZAŁĄCZNIKI